Blwyddyn 1 a 2

Athrawes: Mrs Lowri Owen

Cymorthyddion: Ms Kelly Jones Ms Lowri Bearman

Thema: ‘Yr Hydref’ a’r ‘Nadolig’

Dyddiau Addysg Gorfforol: Dydd Llun a Gwener

Tymor y Gwanwyn - Deinosoriaid

 

Disgwyl Cynnwys...

Tymor yr Hydref - Yr Hydref a'r Nadolig