Blwyddyn 4

Athro: Mr Trystan Gwilym

Thema Tymor y Gwanwyn: ‘Mentro’

Dydd Addysg Gorfforol: Pnawn Mercher

Yma cewch wybodaeth neu gyflwyniadau ar waith sydd wedi ei greu ym mlwyddyn 4 yn ystod y flwyddyn addysgol hon.

Tymor y Gwanwyn - 'Mentro'

 

Disgwyl Cynnwys...

Tymor yr Hydref - 'Llechen Lân'

Dyma thema a gynlluniwyd yn arbennig i'r plant wrth ddychwelyd yn ôl i'r ysgol yn dilyn 'Y Cyfnod Clo'. Diolch i'r plant a'u rhieni am eu mewnbwn wrth gynllunio. Cafodd y disgyblion llawer o brofiadau wrth ddatblygu sgiliau o drafod teimladau da a drwg yn ystod y cyfnod clo i greu arbrawf am law asid.

Cyflwynodd yr adran iau sioe 'Joseff a'r Gôt Amryliw' yn ddigidol oedd yn cloi ein thema yn daclus drwy adrodd hanes Joseff a'i frodyr yn cael 'llechen lân' yn dilyn digwyddiadau drwg fel teulu.