Blwyddyn 5

Athro/awes: Mrs Meleri Williams

Thema Tymor y Gwanwyn: ‘Mentro’

Dydd Addysg Gorfforol: Pnawn Mawrth

Yma cewch wybodaeth neu gyflwyniadau ar waith sydd wedi ei greu ym mlwyddyn 5 yn ystod y flwyddyn addysgol hon.

Tymor y Gwanwyn - 'Mentro'

Canolbwynt y thema yma yw busnesau lleol. Fel dosbarth mae’r disgyblion wedi cael y cyfle i astudio Pwerdy Dinorwig. Roedd yn braf cael mewnbwn y plant a’u rhieni yn ystod yr wythnosau cyntaf. Roedd y syniadau yma wedi cael eu cynnwys yn y cynllunio e.e.. creu batri ffrwyth. Diolch yn fawr iawn i chi.

Cafodd y disgyblion lawer o brofiadau yn sgil y thema yma o gynnal cyfweliad gyda gweithwyr y Pwerdy i astudio gwaith celf ‘Peirianwaith’ Michael Lang ac yn ddiweddar trwy astudio effaith adeiladu argae fawr ar y bobl leol yn China.

Tymor yr Hydref - 'Llechen Lan'

Dyma thema a gynlluniwyd yn arbennig i'r plant wrth ddychwelyd yn ôl i'r ysgol yn dilyn 'Y Cyfnod Clo'. Diolch i'r plant a'u rhieni am eu mewnbwn wrth gynllunio. Cafodd y disgyblion llawer o brofiadau wrth ddatblygu sgiliau o drafod teimladau da a drwg yn ystod y cyfnod clo i greu arbrawf am law asid.

Cyflwynodd yr adran iau sioe 'Joseff a'r Gôt Amryliw' yn ddigidol oedd yn cloi ein thema yn daclus drwy adrodd hanes Joseff a'i frodyr yn cael 'llechen lân' yn dilyn digwyddiadau drwg fel teulu.