Blwyddyn 6

Athro: Mr Owen Hughes 

Cymorthyddion: Ms Lowri Bearman, Ms Delyth Evans, Ms Gwenda Harding

Thema: ‘Llechen Lan’

Dydd Addysg Gorfforol: Pnawn Llun

Tymor Gwanwyn

 

Disgwyl Cynnwys...

Tymor Haf

 

Disgwyl Cynnwys...

Tymor Hydref

 

Disgwyl Cynnwys...

Tymor Gaeaf

 

Disgwyl Cynnwys...