Derbyn a Blwyddyn 1

Tymor y Gwanwyn

Mae Blwyddyn 1 a'r Dosbarth Derbyn wedi bod am dro o gwmpas yr ysgol yn chwilio am arwyddion y Gwanwyn.

Mae Blwyddyn 1 a'r Dosbarth Derbyn wedi bod yn chwynnu yn barod i blannu.

Rydym wedi cynnal ymholiad gwyddonol. Beth fyddai yn digwydd i'r blodau? Beth sydd angen ar y blodyn i fyw yn iach?

Rhoddwyd blodau mewn dwr glas, dwr clir, dim dwr

Cafodd y plant gyfle i ragfynegi, cynnal arbrawf a dod i gasgliad.