Meithrin

Athrawes: Mrs Siw Brookes

Cymorthyddion: Ms Susan Williams, Ms Rhiannon Williams, Ms Gwenda Harding

Thema Tymor y Gwanwyn: Teganau

Diwrnod Addysg Gorfforol: Dydd Gwener

Gwybodaeth Ychwanegol: Cofiwch rhoi enwau ar ddillad a ffrwythau eich plant, diolch.

Nadolig Meithrin a Derbyn

Gwaith Themau Derbyn Meithrin