Meithrin a Dosbarth Derbyn

Athrawes: Mrs Siw Brookes

Cymorthyddion: Ms Susan Williams, Ms Rhiannon Williams, Ms Gwenda Harding

Thema Tymor y Gwanwyn: Teganau

Diwrnod Addysg Gorfforol: Dydd Gwener

Gwybodaeth Ychwanegol: Cofiwch rhoi enwau ar ddillad a ffrwythau eich plant, diolch.

Tymor y Gwanwyn - Deinosoriaid

 

Disgwyl Cynnwys...

Tymor y Gaeaf - Teganau, Yr Hydref a'r Nadolig