logo Ysgol Dolbadarn, Llanberis

Meddylfryd o Dwf

Meddylfryd o Dŵf

Rydym yn ceisio datblygu meddylfryd bob plentyn i fod yn bositif. Dyma’r 8 pŵer dysgu:

  • Gweithio’n galed

  • Dyfalbarhau

  • Canolbwyntio

  • Rhoi cynnig arni

  • Gwella eich hun

  • Deall eraill

  • Dychmygu

  • Ymestyn eich hun

Bydd athrawon yn dathlu a brolio defnydd o’r sgiliau hyn. Mae dysgwyr yn deall bod gwneud camgymeriad yn eu helpu i ddysgu.

Casgliad o ddywediadau am feddylfryd sy'n tyfu