logo Ysgol Dolbadarn, Llanberis

Tai Dolbadarn

'Cystadleuaeth iach - Meddwl Iach'


Mae plant yr ysgol yn aelod o Dŷ arbennig – Padarn, Peris a Seiont.

Dyma gapteiniaid y tai sydd o flwyddyn 6:

Padarn – Ben a Olivia

Peris – Jona a Brooke

Seiont – Elis a Holly

 

Mae bod yn aelod o Dŷ Padarn, Peris a Seiont yn golygu fod y plant yn gallu casglu pwyntiau fel tim dros y flwyddyn wrth wneud amryw o bethau :

  • Aelod gwerthfawr/gweithgar o'r dosbarth

  • Disgybl Disglair Dolbadarn

  • Gwneud gwaith campus

  • Presenoldeb

  • Cystadlaethau Sillafu/ Tablau/ Codio/ Darllen

  • Twrnament Peldroed/ Rygbi/ Pel Rwyd/ Hoci ayyb.

  • Mabolgampau

 

Pob lwc i’r Timau!