Year 1 And 2

Athrawes: Mrs Lowri Owen

Cymorthyddion: Ms Kelly Jones Ms Lowri Bearman

Thema: ‘Yr Hydref’ a’r ‘Nadolig’

Dyddiau Addysg Gorfforol: Dydd Llun a Gwener

(Translation coming soon...)

Spring Term

Daeth aelodau o'r Frigad Dan leol at flwyddyn 1 a 2 i son am eu gwaith ac i ddangos yr Injan dan.
 
 Ymweliad Jini Me, yr oen bach, yn dilyn ein gwaith ar thema'r 'Gwanwyn'. Cafwyd y cyfle i fwydo ac anwesu'r oen bach.