Year 3

Athro: Mr Dafydd Wyn Jones (Translation coming soon...)

Thema: ‘Llechen Lan’

Dydd Addysg Gorfforol: Pnawn Iau

(Translation coming soon...)
 

Spring Term

Dathlu Hanner Can Mlwyddiant Amgueddfa Lechi Cymru

Cafodd disgyblion Blwyddyn 3 a 4 ymweld ag Amgueddfa Lechi Cymru i ddathlu hanner can mlwyddiant yr Amgueddfa.

Mwynhaodd y disgyblion y profiad yn fawr o weithio gyda swyddogion addysg yr Amgueddfa i greu baneri yn ôl lliwiau ein gwisg ysgol i ddathlu’r achlysur.