Year 3

Athro: Mr Dafydd Wyn Jones (Translation coming soon...)

Thema: ‘Llechen Lan’

Dydd Addysg Gorfforol: Pnawn Iau

(Translation coming soon...)
 

Spring

 

Awaiting Content...

Summer

 

Awaiting Content...

Autumn

 

Awaiting Content...

Winter

 

Awaiting Content...