Year 5

Teacher: Mrs Meleri Williams 

Spring Term Theme: ‘Mentro’ - 'To Venture'

Physical Education session: Tuesday afternoon

Here you will find information or presentations on work created during this academic year in Year 5

Spring Term

Cawsom sesiwn celf arbennig gyda Ellen Williams bore Dydd Gwener Ebill 8fed. Mae Eco'r Wyddfa yn dathlu 40 mlynedd ac felly daeth i'r ysgol gyda her i'r dosbarth. Roedd rhaid i'r dysgwyr greu dilledyn gan ddefnyddio hen bapura'r Eco. Cawsom hetiau, sbectol, ffrog, esgidiau, trowsus, ffedog, masg, gemwaith, clustffonau, a llawer mwy. Datblygwyd eu sgiliau cyd-weithio wrth iddynt fynd ati i ddatrys problemau. Roedd eu gwaith yn cael ei arddangos yn yr Amgueddfa dros y Pasg.