Year 6

Athro: Mr Owen Hughes

Cymorthyddion: Ms Lowri Bearman, Ms Delyth Evans, Ms Gwenda Harding

Thema: ‘Llechen Lan’

Dydd Addysg Gorfforol: Pnawn Llun

(Translation coming soon...)

Spring

 

Awaiting Content...

Summer

 

Awaiting Content...

Autumn

 

Awaiting Content...

Winter

 

Awaiting Content...