Year 6

Athro: Mr Owen Hughes

Cymorthyddion: Ms Lowri Bearman, Ms Delyth Evans, Ms Gwenda Harding

Thema: ‘Llechen Lan’

Dydd Addysg Gorfforol: Pnawn Llun

(Translation coming soon...)

Tymor Y Gwanwyn

Cafodd dysgwyr blwyddyn 6 y cyfle i efelychu a meistroli technegau crefft coed a ddefnyddiwyd gan filwyr a byddinoedd Llywelyn Fawr yn ystod Oes y Tywysogion er mwyn goroesi. Llwyddodd y dosbarth i ddechrau tân gyda fflint, pobi bara ar dân cyn paratoi a choginio pryd mewn pair dros y tân.
 
Roedd cystadlu cyfeillgar rhwng tȋm pêl-droed a phêl-rwyd Ysgol Waunfawr ac Ysgol Dolbadarn ar gae’r ddôl. Serch i’r ddwy gêm fod yn hynod agos, llwyddodd Ysgol Dolbadarn i ennill y ddwy o drwch blewyn. Brâf oedd gweld ymdrech a chydweithio gwych y dysgwyr a gymerodd rhan yn y gemau.