Croeso i Wefan Ysgol Dolbadarn, Llanberis!


Ein nod yw cynnig addysg o’r ansawdd uchaf bosibl.

Ein bwriad yn Ysgol Dolbadarn yw creu awyrgylch hapus a diogel, lle mae pawb yn gwneud eu gorau bob amser, yn mwynhau, yn frwdfrydig, yn gofalu am ei gilydd ac yn cael pleser o ddysgu.

Yma cewch lawer o wybodaeth ddefnyddiol am yr ysgol. Cysylltwch am fwy o fanylion.

Cysylltwch gyda ni

Newyddion Diweddaraf