logo Ysgol Dolbadarn, Llanberis

Cyngor Ysgol

Disgyblion Cyngor Ysgol Dolbadan sydd wedi eu hethol yn ôl eu dosbarthiadau

 

Dyma nodyn gan ein Cyngor Ysgol am y flwyddyn academaidd 2022-2023.

Llongyfarchiadau i bob un ohonynt am gael eu hethol gan eu dosbarthiadau!

Fi Freya yw Cadeirydd Cyngor Ysgol Dolbadarn a Sam yw’r Ysgrifenydd. Dyma yw prif ddyletswyddau aelodau y Cyngor Ysgol.

  • Byd agenda (pwyntiau i’w trafod) ym mhob cyfarfod.

  • Dyletswydd pob cynrychiolydd dosbarth yw trafod a chasglu syniadau y dosbarth ac yna eu rhannu yn y cyfarfod Cyngor Ysgol nesaf.

  • Rydym yn ysgrifennu cofnod o bob cyfarfod ac yn llunio camau gweithredu.

  • Mae gan bob aelod bleidlais.

Ein blaenoriaethau a chamau gweithredu am y flwyddyn nesaf yw:

  • Datblygu yr ardal tu allan drwy gasglu syniadau holl blant yr ysgol

  • Datblygu ein gwybodaeth o les a sut i’w wella.

  • Casglu arian at elusennau amrywiol

  • Sefydlu cornel ar gyfer cyfnewid, ailddefnyddio ac ailgylchu gwisg ysgol

  • Sicrhau ein diogelwch wrth gyrraedd a gadael yr ysgol