logo Ysgol Dolbadarn, Llanberis

Dosbarthiadau a Staff Ysgol

PENNAETH
Mr Gareth Fôn Jones

DIRPRWY
Mrs Ceri Wyn Millington

ATHRAWON
Miss Lowri Bearman - Meithrin a Derbyn
Mrs Siw Brookes* - Derbyn a Blwyddyn 1
Mrs Lowri Owen - Blwyddyn 2
Mr Dafydd Wyn Jones - Blwyddyn 3
Mr Trystan Gwilym - Blwyddyn 4
Mrs Meleri Haf Williams - Blwyddyn 5
Mr Owen Hughes - Blwyddyn 6                                               

CYMORTHYDDION
Mrs Glenda Roberts
Miss Susan Williams
Miss Kelly Jones
Mrs Sian Roberts
Mrs Gwenda Harding
Ms Faun Clarida

YSGRIFENYDDES
Mrs Helen Owen

GOFALWRAIG
Mrs Iona Parry

GLANHAWRAIG
Ms Wendy Jones

COGYDDES
Mrs Lynda Davies

STAFF GEGIN
Mrs Cheryl Roberts
Mrs Wendy Williams

* Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol Yr Ysgol