logo Ysgol Dolbadarn, Llanberis

Cyngor Eco

Disgyblion Cyngor Eco Ysgol Dolbadan sydd wedi eu hethol yn ôl eu dosbarthiadau

 

Croeso i dudalen y Cyngor Eco! Fi Tim yw’r Cadeirydd ac mae Meli yn fy helpu ynghyd â’r aelodau eraill o bob dosbarth.

Ein blaenoriaethau a chamau gweithredu am y flwyddyn nesaf yw:

  • Arbed ynni ym mhob dosbarth

  • Helpu’r Cyngor Ysgol i sefydlu cornel ar gyfer cyfnewid, ailddefnyddio ac ailgylchu gwisg ysgol

  • Creu ac annog plant i ddefnyddio llwybrau diogel i’r ysgol