logo Ysgol Dolbadarn, Llanberis

Cyngor Eco

Disgyblion Cyngor Eco Ysgol Dolbadan sydd wedi eu hethol yn ôl eu dosbarthiadau

 

Croeso i dudalen y Cyngor Eco! Fi Ynyr yw’r Cadeirydd ac mae Jessica yn fy helpu ynghyd â’r aelodau eraill o bob dosbarth.

Ein blaenoriaethau a chamau gweithredu am y flwyddyn nesaf yw:

  • Arbed ynni ym mhob dosbarth

  • Creu a chynnal ardaloedd gwyrdd newydd o amgylch iard yr ysgol

  • Creu ac annog plant i ddefnyddio llwybrau diogel i’r ysgol