logo Ysgol Dolbadarn, Llanberis

Llywodraethwyr

Mae'r Corff Llywodraethol yn gyfrifol yn ôl y gyfraith am reolaeth gyffredinol o'r ysgol. Pwrpas y Corff Llywodraethol yw cynghori, darparu gwybodaeth a chefnogi'r Tîm Rheoli. Ceir cyfundrefn o is-bwyllgorau ac mae'r Corff llawn yn cyfarfod o leiaf unwaith y tymor.

Dyma swyddogion y Corff Llywodraethol:

CADEIRYDD:

Mrs Ffion Hughes ​​

IS-GADEIRYDD: 

Mrs Catrin Lloyd Roberts ​

CLERC: 

Miss Eleri Ann Jones ​  ​

CYNRYCHIOLWYR YR AWDURDOD:

Cynghorydd Kim Jones​
Mrs Eleri Foulkes​
SEDD WAG​

                                                                                                                ​

CYNRYCHIOLWYR Y  RHIENI:               

Mrs Ffion Hughes *​
Mr Jason Jones​
Mrs Llinos Pritchard ​
Mrs Jennifer Hughes ​

                                                                                                                                      ​

CYNRYCHIOLWYR YR ATHRAWON: 

Mrs Ceri Millington ​

CYNRYCHIOLYDD Y STAFF ATEGOL:                 

Mrs Helen Owen ​

AELODAU CYFETHOLEDIG:

Mrs Catrin Lloyd Roberts ​
 Mrs Ceris Ap Gwilym​
Mrs Alaw Thomas Davies ​                                                                         ​

CYNRYCHIOLYDD Y  CYNGOR CYMUNED: 

Ms Louise Price​

PENNAETH: 

Mr Gareth Fôn Jones ​

* Aelod enwebedig ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol​