Calendr / Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU TYMOR YR GAEAF

 

01/11/21 - HMS - dim ysgol

05/11/21 - Adroddiadau i rieni ar gynnydd disgyblion

11/11/21 - Gweithgareddau Dydd y Cofio ar draws yr ysgol

15/11/21 ADRAN IAU Diwrnod gwisgo Sanau Od - gwrth-fwlio

15-19/11/21 - Wythnos Gwrth-fwlio

17/11/21 - Nofio yn cychwyn i Flwyddyn 4 / Gwersi Tenis i Flwyddyn 6

19/11/21 - Chwistrell Ffliw

19/11/21 - Plant mewn Angen (gwisgo pyjamas a gwalltiau gwirion)

22-26/11/21 - Wythnos Creu Byd Gwyrdd drwy wneud pethau bychain
                         - Perfformiad Nadolig i'r disgyblion i'w drefnu                                  

16/12/21 - Cinio Nadolig (gwisgo siwmper Nadolig)

20-22/12/21 - Fideos Cyngherddau Nadolig yn cael eu rhannu

21/12/21 - Parti Nadolig (gwisgo dillad parti Nadolig)

22/12/21 - Ysgol yn cau

06/01/21 - Diwrnod HMS

07/01/21 -  Ysgol yn ail-agor i ddisgyblion

Gwyliau Ysgol 2021/2022

TYMOR:

 

Hydref 2021:
1 Medi 2021    -    22 Rhagfyr 2022

Gwanwyn 2022:
4 Ionawr 2022   -    8 Mawrth 2022

Hâf 2022:
25 Ebrill 2022   -    20 Gorffennaf 2022


Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Iau, 2 Medi, 2021.

 

GWYLIAU:

 

Hanner-Tymor
25 - 29 Hydref 2021

Gwyliau’r Nadolig
23 Rhagfyr 2021 - 5 Ionawr 2022

Hanner-Tymor
21 - 25 Chwefror 2022

Gwyliau’r Pasg
11 - 22 Ebrill 2022

Calan Mai
2 Mai 2022 

Hanner-Tymor
30 Mai - 3 Mehefin 2022

Gwyliau’r Haf
21 Gorffennaf - 31 Awst 2022 

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Iau, 1 Medi, 2022 i athrawon, a dydd Gwener, 2 Medi i ddisgyblion
(i’w gadarnhau).