logo Ysgol Dolbadarn, Llanberis

Calendr / Digwyddiadau

Cylchlythyr

Dyddiadau Pwysig

 • 25/01/23 - Diwrnod Santes Dwynwen

 • 10/02/23 - Dydd Miwsig Cymru

 • 17/02/23 - Ysgol yn cau – Hanner Tymor

 • 01/03/23 - Dydd Gŵyl Dewi

 • 03/03/23 - Diwrnod y Llyfr

 • 04/03/23 - Eisteddfod CYLCH

 • 11-20/3/23 - Wythnos Wyddoniaeth

 • 25/03/23 -  Eisteddfod RHANBARTH

 • 31/3/23 - Ysgol yn cau - PASG

Diwrnodau HMS i ddod – Dim Ysgol

 • 17/04/23 

 • 19-20/07/23

TYMOR:

Hydref 2022
1 Medi 2022 - 23 Rhagfyr 2022

Gwanwyn 2023
9 Ionawr 2023 - 31 Mawrth 2023

Haf 2023
17 Ebrill 2023 - 20 Gorffennaf 2023

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Gwener, 2 Medi, 2022.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Dyddiadau tymor / Gwyliau ar wefan Cyngor Gwynedd.

GWYLIAU:

Hanner-Tymor
31 Hydref - 4 Tachwedd 2022

Gwyliau’r Nadolig
26 Rhagfyr 2022 - 6 Ionawr 2023

Hanner-Tymor
20 - 24 Chwefror 2023

Gwyliau’r Pasg
3 - 14 Ebrill 2023

Calan Mai
1 Mai 2023

Hanner-Tymor 
29 Mai - 2 Mehefin 2023

Gwyliau’r Haf
21 Gorffennaf - 31 Awst 2023

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Gwener, 1 Medi, 2023 i athrawon, a dydd Llun, 4 Medi i ddisgyblion (i’w gadarnhau).