Calendr / Digwyddiadau

Gwyliau Ysgol 2020/2021

 

TYMOR

Hydref 2020                      1 Medi 2020                       -         18 Rhagfyr 2020

Gwanwyn 2021                4 Ionawr 2021                     -         26 Mawrth 2021

Hâf 2021                           12 Ebrill 2021                      -         20 Gorffennaf 2021

 

GWYLIAU                    

26 Hydref – 30 Hydref 2020                            (Hanner Tymor)

21 Rhagfyr 2020 – 1 Ionawr 2021                  (Gwyliau’r Nadolig)        

4 Ionawr 2021                                                   (Diwrnod HMS)   

12 Chwefror 2021                                            (Diwrnod HMS)

15 – 19 Chwefror 2021                                    (Hanner Tymor)

12 Mawrth 2021                                               (Diwrnod HMS)

29 Mawrth – 9  Ebrill 2021                              (Gwyliau’r Pasg)

12 Ebrill 2021                                                   (Diwrnod HMS)

3 Mai 2021                                                        (Calan Mai)

31 Mai – 4 Mehefin 2021                                (Hanner Tymor)

19 Gorffennaf 2021                                          (Diwrnod HMS)

20 Gorffennaf 2021                                          (Diwrnod HMS)

21 Gorffennaf  – 31 Awst 2021                       (Gwyliau’r Haf)