Calendr / Digwyddiadau

Gwyliau Ysgol 2021/2022

TYMOR:

 

Hydref 2021:
1 Medi 2021    -    22 Rhagfyr 2022

Gwanwyn 2022:
4 Ionawr 2022   -    8 Mawrth 2022

Hâf 2022:
25 Ebrill 2022   -    20 Gorffennaf 2022


Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Gwener, 3ydd o Fedi, 2021.

 

GWYLIAU:

Hanner-Tymor
25 - 29 Hydref 2021

Gwyliau’r Nadolig
23 Rhagfyr 2021 - 5 Ionawr 2022

Hanner-Tymor
21 - 25 Chwefror 2022

Gwyliau’r Pasg
11 - 22 Ebrill 2022

Calan Mai
2 Mai 2022 

Hanner-Tymor
30 Mai - 3 Mehefin 2022

Gwyliau’r Haf
21 Gorffennaf - 31 Awst 2022 

Diwrnodau HMS

  • Dydd Llun 1af o Dachwedd 2021
  • Dydd Iau 6ed o Ionawr 2022
  • Dydd Llun a Mawrth 18ain, 19ain o Orffennaf 2022

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Iau, 1 Medi, 2022 i athrawon, a dydd Gwener, 2 Medi i ddisgyblion
(i’w gadarnhau).