logo Ysgol Dolbadarn, Llanberis

Cymdeithas Rhieni, Athrawon a Chyfeillion Ysgol Dolbadarn

Swyddogion

  • Cadeiryddes: Mrs Ceris Ap Gwilym - cerisapgwilym@hotmail.co.uk
  • Ysgrifenyddes: Mrs Llinos Druce 
  • Trysorydd: manylion i ddilyn yn fuan...

Cymdeithas Rhieni a Chyfeillion Ysgol Dolbadarn

Croeso i unrhyw riant ddod i ymuno neu helpu y gymdeithas. Nod y Gymdeithas yw:

•    Rhoi cyfle i rieni a staff gyfarfod er lles y plant a’r ysgol.   
•    I godi arian er mwyn sicrhau adnoddau ychwanegol ar gyfer gweithgareddau’r ysgol.   
•    I gefnogi ymdrechion y prifathro a’r llywodraethwyr i sicrhau gwelliannau yn ôl yr angen.   
•    I drefnu cyfarfodydd o ddiddordeb addysgol, diwylliannol neu gymdeithasol ar gyfer aelodau y gymdeithas, a disgyblion.   

Anelir at drefnu rhaglen benodol o weithgareddau i bwrpas addysgol a chymdeithasol yn ogystal â chodi arian. Hyderwn yn fawr y byddwch yn gallu cefnogi’r Gymdeithas.