Cymdeithas Rhieni, Athrawon a Chyfeillion Ysgol Dolbadarn

  • Swyddogion
  • Cadeiryddes - Mrs Ceri ap Gwilym
  • Ysgrifenyddes - Mrs Llinos Druce
  • Trysorydd -